Projektovanie stavieb - Energetický certifikát, projektová kancelária - Ingpro spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty sú spracovávané pomocou grafických CAD programov. Budovy navrhujeme s ohľadom na splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy s posúdením technickej, environmentálnej a ekonomickej využiteľnosti alternatívnych energetických systémov.

projeky pre územné konanie
projekty pre stavebné povolenie
realizačné projekty
projektové energetické hodnotenia

spracovávame pre novostavby objektov, rekon
štrukcie, prestavby, nadstavby, prístavby ako aj zateplenia existujúcich budov.
Projekt
Projekt
Vizualizácia projektu
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky